Jan Vodňanský  &  Petr Frischmann

Na světě není jen sex !

Záznam živého vystoupení z Dejvického divadla v Praze (1993)

1.     Hymna    2.     Berta   3.        Titanic
4.     Madrid 5.    Píseň pro Dr.Grygara  6.      Ssaj mé poty bavlno   
7.    Na světě není jen sex 8.     Memoáry 9.     Až bude po válce...
10.   Sviňte to svinstvo 11.   Božka 12.    Popraviste 

text:  Jan Vodňanský  (2 - 12) ; Petr Frischmann (1)         

hudba: Petr Frischmann  ( 1 - 6 ; 8 - 12) ; Wolfgang Amadeus Mozart a Petr Frischmann (7)

VIDEO :        Kyčel         Kurz svěžího myšlení 1         Kurz  2         Ssaj mé poty bavlno   

Info :     ing. PhDr. Jan Vodňanský  ©             JUDr. Petr Frischmann, Ph.D. ©